English

dansk

Tack för att du besöker Euromillings nya webbplats Vår svenska webbplats är under uppbyggnad. Titta gärna på vår danska sida under tiden

Biomølle for neddeling af biomasse.

Biokvarn för sönderdelning av biomassa. 

EUROmilling a/s tillverkar Biokvarnar och kompletta förmalningsanläggningar för sönderdelning av fiberrika material såsom träpellets, träflis, halm, strå, massa, papper samt restprodukter från jordbruk och industri. 

Specialutrustning för finsönderdelning av biomassa med hög vattenhalt. 

Inom kraftverksindustrin arbetar många energibolag med att ersätta en del av olje- och kolbränslet med biobränslen, inklusive träpellets och flis samt våt träflis. 

Vår Biokvarn har utvecklats för sönderdelning av träpellets och flis till träpulver, som sedan används som bränsle i pannor vid kraftverk. 

Erfarenheter från installation vid ett kraftverk: 

Förmalning av träpellets till träpulver för att blåsas in i en panna. 

Biokvarn EUB-8000 UNIT inkl. 132 kW motor och försedd med Ø3,5 mm såll. 

Kapacitet: 6,8 ton/tim med 60 kW förbrukning. 

Energiförbrukning 9,2 kW/ton.