English

dansk

Tack för att du besöker Euromillings nya webbplats Vår svenska webbplats är under uppbyggnad. Titta gärna på vår danska sida under tiden

Utrustning för livsmedel

EUROmilling a/s grundades 1994 och tillverkar processutrustning för livsmedelsindustrin. Vi har lång erfarenhet av att leverera utrustning och totallösningar till branschen.

Vi garanterar att livsmedelskontaktmaterialet är tillverkat i enlighet med gällande lagstiftning: EU-föreskrifterna "1935/2004" och "2023/2006, samt den gällande danska förordningen om material och föremål avsedda för kontakt med livsmedel. 

Våra kompletta anläggningar inkluderar utrustning för sönderdelning, blandning, lagring, vägning, dosering samt pneumatisk transport av olika material, ingredienser och pulver. 

Komplett blandningsanläggning godkänd av FDA.

Kontrolrapport fødevarestyrelsen
Godkendelse fra fødevarestyrelsen