English

dansk

Tack för att du besöker Euromillings nya webbplats Vår svenska webbplats är under uppbyggnad. Titta gärna på vår danska sida under tiden

Förmalning, blandning, transport.

Brochure
Whatever your challenge, we have the solution.
Et billede, der indeholder tekst Automatisk genereret beskrivelse

Sedan 1994 har EUROmilling a/s levererat maskiner och anläggningar för olje-, träbearbetnings-, fiske- och kemisk industri. Som ett resultat av vår erfarenhet och långvariga närvaro på marknaden är EUROmilling a/s det ledande företaget inom utveckling av innovativ teknik inom vårt kompetensområde som är förmalning, blandning och transport. 

Under hela denna tid har EUROmilling fått lång erfarenhet av förmalning, blandning och transport av många olika material. 

Maskinanläggningslösningar

Kravet på konkurrenskraft skärps dag för dag vilket bland annat leder till ökat fokus på utveckling, optimering och rationalisering i produktionsfasen. EUROmilling a/s utvecklar processanläggningar såväl som kundspecifika specialmaskiner. Vi erbjuder professionell hjälp och nya resursbesparande uppfinningar för produktion. 

Rådgivning och projektledning

Utveckling av processanläggningar sker i nära samarbete med kunden. EUROmilling a/s erbjuder rådgivning i samband med utveckling av alla anläggningar och utför nödvändig design. För att säkerställa att lösningarna uppfyller de fastställda kraven har EUROmilling a/s utvecklat ett projektledningssystem som bland annat säkerställer att alla maskinspecifikationer beskrivs och dokumenteras innan byggfasen börjar. Systemet säkerställer också att det finns spårbarhet för alla viktiga beslut under hela projektprocessen och att kunden kontinuerligt informeras om projektprocessen. 

Teknisk produktutveckling och konstruktion

EUROmilling a/s har en fast stab av skickliga produktutvecklare och designers som arbetar med de modernaste ritprogrammen på marknaden, vilket innebär att vi idag bara utvecklar och konstruerar i 3D-program. Detta ger oss bland annat möjlighet att kunna presentera våra konstruktioner som e-ritning, vilket ger våra kunder en fullständig överblick över maskinkonstruktionen.

Produktion.

Vår verkstad kan lösa ett brett spektrum av uppgifter och är främst inriktad på att lösa utvecklingsuppgifter. Därför använder EUROmilling a/s i stor utsträckning sina egna anställda som deltar i produktionen av de utvecklade maskinanläggningarna. För att säkerställa kvaliteten på maskinprojekten, sker all hantering och montering av komponenter i vår montageavdelning där våra skickliga medarbetare kontrollerar att alla delar av anläggningen är helt funktionella. 

Inkörning och testning.

Grundlig testning och provning är en förutsättning för att en maskinanläggning ska bli en framgång. Därför blir alla större maskinanläggningar installerade och testade grundligt vid vår fabrik i Tølløse. Här är det möjligt att testa maskinens alla funktionella element samt att optimera utrustningen innan den ställs på plats och körs in av våra kunder. EUROmilling a/s arbetar också med ett fast förfarande för maskintestning. Efter att ha avslutat inkörningen på vår fabrik slutar det med ett FAT (Factory Acceptance Test). I detta test godkänns alla funktionella delar i maskinen. När maskinanläggningen ställs på plats och körs in hos kunden slutar det med ett SAT (Site Acceptance Test), där det dokumenteras att alla maskinens funktionella element motsvarar uppställda maskinspecifikationer. 

Service och underhåll.

EUROmilling a/s erbjuder serviceavtal för anläggningar och maskiner som kräver fasta serviceintervall, vilket säkerställer optimal drift av maskinen och förhindrar maskinstörningar. 

Produktionsoptimering.

Baserat på våra medarbetares stora kompetens erbjuder EUROmilling a/s också konsulthjälp i samband med produktionsoptimering av befintliga automationsanläggningar. Uppgifter som kan nämnas i detta sammanhang inkluderar eliminering av flaskhalsar, minskning av kassationsprocent, ergonomiska lösningar och kapacitetsökningar.