English

dansk

Tack för att du besöker Euromillings nya webbplats Vår svenska webbplats är under uppbyggnad. Titta gärna på vår danska sida under tiden

Euromillings huvudprodukter för offshoreindustrin är slam- och valskvarnar.

Valskvarn

Processbeskrivning: Slammet pumpas in i förmalningskammaren och passerar den hårdmetallbelagda rotorn, där slammet pulveriseras. När maskinen kör, krossas produkten mellan de fasta segmenten och rotorn. Den krossade produkten passerar genom sikten och är klar för vidare bearbetning.

Slamkvarn

Användning: Slamkvarnen krossar stenar och partiklar som produceras under borrprocessen. Slammet innehåller krossad bergmassa från sediment som under borrning efter olja transporteras upp med slammet från borrningen i borrhålet. Slammet kan innehålla förorenat material och oljiga ämnen.