English

dansk

Tack för att du besöker Euromillings nya webbplats Vår svenska webbplats är under uppbyggnad. Titta gärna på vår danska sida under tiden

Låt oss visa dig vad vi kan åstadkomma.

EUROmilling a/s erbjuder sig att utföra förmalningstester på ditt material. 

Här kan vi få fram och visa dig kapacitet, partikelstorleksfördelning och de möjligheter som finns med att använda någon av våra förmalningsanläggningar. 

Ett förmalningstest är avgörande för att kunna bestämma den optimala förmalningslösningen för ditt projekt. 

Tester kan också utföras på förmalningsanläggningar i full skala.