English

dansk

Tack för att du besöker Euromillings nya webbplats Vår svenska webbplats är under uppbyggnad. Titta gärna på vår danska sida under tiden

Förkross typ 600

Tillbaka till produkter

Beskrivning.

Förkrossen används för krossning av ihopklumpade material inom industrin, bland annat är den lämplig för krossning av träpellets, flis och liknande produkter. Processen består av att leda råvaran till inloppet på toppen av krosshuset, där produkten sedan sönderdelas med hjälp av knivarnas rotation. Materialet leds sedan till krossens underdel för vidare transport.