English

Industri blanderen HM 5000

Tilbage til produkter

Beskrivelse.

Snegle blanderen er specielt beregnet for op blanding af pulvere og granulater, samt tilsætning af væske f.eks animalsk fedt, melasse og lignende produkter op til 10% af blandingen.
Snegle blanderen er forsynet med en horisontalt monteret dobbelt snegl, ophængt i kraftige kuglelejer.
Ved op blandingen transporteres produktet af den yderste vinding i en retning, (mod udløbet), og af den centrerede vinding i modsat retning. Rotationen medfører samtidig at produktet roterer om sneglens center aksel.