English

Industri blanderen HM 2800

Tilbage til produkter

Beskrivelse.

Blander for industri type HM 2900 er specielt beregnet for op blanding af pulvere og granulater, samt tilsætning af væske f. eks. animalsk fedt, melasse og lignende produkter op til 10% af blandingen.
Industri blanderen er forsynet med en horisontalt monteret dobbelt snegl, ophængt i kraftige kuglelejer.
Ved op blandingen transporteres produktet af den yderste vinding i en retning, (mod udløbet), og af den centrerede vinding i modsat retning. Rotationen medfører samtidig at produktet roterer om sneglens center aksel