English

image/svg+xml

svenska

Hammermølle EU 7500

Tilbage til produkter

Beskrivelse.

Hammermølle EU 7500 model D med udløb i bunden og indløb i malekammerets top, anvendes i forbindelse med dom, eller mekanisk transport af det formalede produkt.

Hammermølle EU 7500 model P med afsugningsstuds, og indløb i malekammerets top, anvendes i forbindelse med filter og tilhørende ventilator, (undertryksanlæg). Anvendes hvor lange transportveje og stor kapacitet ønskes. Denne form for anlæg er støvfrit.

Hammermøllen anvendes til formaling af alle produkter som lader sig formale til mindre partikler. Processen består i, at produktet føres til møllens indløb via transportbånd, snegl eller lignende udstyr, som kan kapacitetsreguleres, f.eks. med frekvensomformer. Når produktet falder ned i malekammeret, slås dette i stykker ved hjælp af hamrenes rotation og malebroen. Soldets hulstørrelse bestemmer formalingsfinheden af produktet.