English

image/svg+xml

svenska

Hammermølle EU 2000D Unit

Tilbage til produkter

Beskrivelse.

Hammermølleanlæg model 2000D UNIT med udløb i bunden og indløb i malekammerets top, anvendes i forbindelse med dyse filter og tilhørende ventilator (Undertryksanlæg). Anlægget er opbygget på en platform med trappe og gelænder for servicering af mølle og filter. Domen er forsynet med en kraftig udtrækssnegl i bunden, som fører det formalede produkt til udløbskompaktor eller cellesluse for videre transport. Denne form for anlæg er støvfrit.

Hammermøllen anvendes til formaling af produkter som lader sig formale til mindre partikler. Processen består i, at produktet føres til møllens indløb via transportbånd, snegl eller lignende udstyr som kan kapacitetsreguleres, f.eks. med frekvensomformer. Når produktet falder ned i malekammeret, slås dette i stykker ved hjælp af hamrenes rotation og malebroen. Soldets hulstørrelse bestemmer formalingsfinheden af produktet.