English

Industri Granulator HTS 800

Tilbage til produkter

Beskrivelse.

Findelingsanlæg industrielt af typen hammer mølle HTS 800 er forsynet med sold skuffe for hurtig skift af sold. Hammermøllen anvendes til formalings opgaver i industrien, den er særdeles velegnet til indbygning i rør systemer med lufttransport o. s. v. Processen består i at råvaren ledes til hammermøllens indløb øverst på mølle huset, når produktet falder ned i male kammeret, slås dette i stykker ved hjælp af hamrenes rotation. Materialet ledes herefter til Hammermøllens underdel, hvor yderligere formaling sker mod en male bro og et sold.