English

Industri Granulator HTS 600

Tilbage til produkter

Beskrivelse.

Industrielt formalingsanlæg af typen Hammermølle HTS 600 A2 er forsynet med sold skuffe for hurtig skift af sold. Hammermøllen anvendes til formalings opgaver i industrien, den er særdeles velegnet Til indbygning i rør systemer med lufttransport o. s. v. Processen består i at råvaren ledes til hammermøllen's indløb øverst på møllehuset, når produktet falder ned i male kammeret, slås dette i stykker ved hjælp af hamrenes rotation. Materialet ledes herefter til hammermøllen's underdel, hvor yderligere formaling sker mod en male bro og et sold.