English

Industri Granulator HTG 600

Tilbage til produkter

Beskrivelse.

Granuleringsanlæg af typen HTG 600 A2 er forsynet med soldskuffe for hurtig skift af sold. Granulatoren anvendes til granuleringsopgaver i industrien, den er særdeles velegnet til indbygning i rør systemer med lufttransport o. s. v. Processen består i, at råvaren ledes til granulatorens indløb øverst på granulatorhuset. Produktet slås herefter i stykker ved hjælp af granulatorvingernes rotation. Materialet ledes herefter til granulatorens underdel, hvor yderligere granulering sker mod en malebro og et sold.