English

image/svg+xml

svenska

Straw for biogas production

Tilbage til nyheder

Beskrivelse.

DANSK
Målet med projektet har været at arbejde med halm som biomasse. Halm er en meget tilgængelig samfundsressource, som har et stort potentiale som biomasse, men som for en stor dels vedkommende ikke anvendes. Ved at neddele og senere formale halmen vil vi være i stand til at øge halmens brugsværdi for biogasanlægget. Dels vil halmen opnå en bedre forgasning, og dels vil formalet halm, når den er opblandet i gyllen blive nedbrudt og forgasset langt hurtigere end hele strå. Dermed øges biogasanlæggets kapacitet, og lønsomheden for producenten forbedres drastisk. Projektets formål har således været at udvikle en teknologi, der sikkert kan håndtere findeling af halm. En operation, der kompliceres af halmens væskeindhold og de relativt lange fibre, halmstråene er bygget op af. Det nye anlæg er færdigudviklet og implementeret som forsøgsanlæg hos samarbejdspartner Lynggaard Biogasanlæg.

ENGLISH
The project objective has been to optimise straw for biogas production. Straw is a plentiful resource with a strong potential for biogas production. Nevertheless, large amounts of straw are never used due to technical difficulties and low production yields. By shredding and subsequently grinding straw, we would be able to increase the straw production value from the producers' point of view. Processed in this way, straw will produce more gas per ton raw material, and the gas production will occur at a faster rate when the ground straw is mixed with slurry — thus improving the capacity of the biogas plant. 
The aim has therefore been to develop new technical equipment for pre-grinding and handling straw for biogas production, an operation which is complicated by the water amount in the straw and by the relatively long straw fibres. The new equipment has been developed and implemented for further tests at project partner Lynggaard Biogasanlæg.

 

Artikel fra metalsuply