English

image/svg+xml

svenska

Straw for biogas production

Tilbage til nyheder

Målet med projektet har været at arbejde med halm som biomasse. Halm er en meget tilgængelig samfundsressource, som har et stort potentiale som biomasse, men som for en stor dels vedkommende ikke anvendes. Ved at neddele og senere formale halmen vil vi være i stand til at øge halmens brugsværdi for biogasanlægget. Dels vil halmen opnå en bedre forgasning, og dels vil formalet halm, når den er opblandet i gyllen blive nedbrudt og forgasset langt hurtigere end hele strå. Dermed øges biogasanlæggets kapacitet, og lønsomheden for producenten forbedres drastisk. Projektets formål har således været at udvikle en teknologi, der sikkert kan håndtere findeling af halm. En operation, der kompliceres af halmens væskeindhold og de relativt lange fibre, halmstråene er bygget op af. Det nye anlæg er færdigudviklet og implementeret som forsøgsanlæg hos samarbejdspartner Lynggaard Biogasanlæg.

 

Artikel fra metalsuply